Wetenschap en Intelligent Design

Wetenschap en Intelligent Design - Waarom 'Intelligent Design'?
Welk verband bestaat er tussen wetenschap en Intelligent Design? Informatiewetenschappers stellen dat ontwerp en informatie het resultaat zijn van intelligentie. Er is geen proces waarmee informatie toevallig, natuurlijk en geleidelijk kan ontstaan of toenemen. Integendeel. Willekeurig toeval heeft een vernietigende werking op informatie. Ingenieurs zetten alles in het werk om zich ervan te vergewissen dat toeval geen rol zal spelen in hun ontwerpen. Elk ontwerp (zelfs een slecht ontwerp) is dus een intelligent ontwerp, wat in vaktaal "Intelligent Design" wordt genoemd.

Wetenschap en Intelligent Design – Het ontwerp van machines
Het bestaan van "Intelligent Design" (kenmerken die duiden op een ontwerp door een intelligentie) is overduidelijk wanneer machines nader worden bekeken. Het is duidelijk dat machines, eenvoudig of complex, ontworpen zijn. Ongeacht of een machine van goede of slechte kwaliteit is, de hand van de ontwerper is niet alleen noodzakelijk, maar ook duidelijk zichtbaar.

Machines zijn volgens de Franse biochemicus en Nobelprijswinnaar Jacques Lucien Monod (1910-1976) "doelgerichte samenstellen van materie die energie gebruiken en specifieke taken uitvoeren". Levende biologische systemen moeten volgens deze gezaghebbende definitie beschouwd worden als machines. Het leven vereist dus een intelligente ontwerper.

Hoewel de Intelligent Design beweging theologische implicaties heeft, is ze niet gestoeld op theologische vooronderstellingen.

Intelligent Design - Lees verder!