Wat is theïsme?

Wat is theïsme? - Hoe wordt theïsme gedefinieerd?
Het theïsme is gebaseerd op een geloof in een god. Er zijn, net als in het atheïsme, verschillende varianten van het theïsme, maar de rode draad is dat men in een of meer bovennatuurlijke godheden gelooft die zich zowel buiten als binnen onze wereld bevinden. Het theïsme kan, net als het atheïsme, met variërende mate van succes filosofisch verdedigd worden. Maar in tegenstelling tot het atheïsme heeft het theïsme voldoende beproefbaar bewijs.

Wat is theïsme? – De belangrijkste observaties

  • Orde (God is de beste verklaring voor abstracte concepten, zoals getallen, formules en eigenschappen).
  • Oorzakelijkheid (God is de beste verklaring voor het bestaan van het universum en alle dingen in het universum).
  • Ontwerp (God is de beste verklaring voor de complexe ordelijkheid van kosmologische en biologische entiteiten).
  • Moraliteit (God is de beste verklaring voor het bestaan van objectieve morele/ethische normen en waarden in de wereld).
In een notendop stelt het theïsme dat: (i) ons nauwkeurig afgestelde universum uit het niets werd geschapen door een Eerste Oorzaak. (ii) De orde, het ontwerp en de complexiteit van het leven vereisen een Intelligente Ontwerper; (iii) onze reactie op pijn en leed in de wereld is relatief aan onze kennis van goed en kwaad (dat het gevolg is van een in zonde vervallen wereld); (iv) de Bijbel is een betrouwbaar en gezaghebbend geschiedkundig verslag dat overeenstemt met wetenschap, archeologie, tekstueel bewijs en profetieën; en (v) een universele moraliteit vereist een transcendente standaard. De theïst beweert dat al deze dingen duiden op God de Schepper.

Lees verder! Bestaat God?