Wat is moreel relativisme?

Wat is moreel relativisme? - Hoe wordt het gedefinieerd?
Moreel relativisme is het idee dat alle standpunten even geldig zijn en dat de waarheid relatief is aan het individu of aan zijn omgeving. Alle ethische, godsdienstige, politieke en esthetische overtuigingen zijn waarheden die relatief zijn aan de culturele identiteit van het individu.

Relativisme kan slaan op moreel relativisme (ethiek is relatief aan de sociale omstandigheden), situationeel relativisme (goed en fout zijn afhankelijk van de situatie) en cognitief relativisme (de waarheid is relatief en heeft geen objectieve standaard).

Wat is moreel relativisme? – Cultuurgebonden
Moreel relativisme is de theorie dat moraliteit cultuurgebonden en daarom een individuele, persoonlijke aangelegenheid is. Jij kunt voor jezelf beslissingen wat voor jou goed of fout is, terwijl ik dat voor mijzelf beslis.

In onze Westerse samenleving is het moreel relativisme heel gestaag de overheersende morele filosofie geworden. Onze cultuur werd ooit grotendeels bestuurd door het Joods-christelijke idee van moraliteit. Hoewel die standaard nog steeds wordt gehanteerd voor het burgerrecht, geloven de mensen steeds meer dat goed en fout geen absolute waarden zijn, maar dat ze door elke mens individueel gedefinieerd kunnen worden en dat ze per situatie kunnen veranderen.

In het algemeen beweert het moreel relativisme moreel neutraal te zijn.

Lees nu meer over moreel relativisme!