Wat is humanisme?

Wat is humanisme? - Hoe wordt het gedefinieerd?
Humanisme is een poging om te functioneren als een beschaafde, seculiere samenleving zonder God of enige andere absolute morele waarde of principes. Het brandpunt van het humanisme is de uitsluiting van alle mogelijke bovennatuurlijke antwoorden op de grote levensvragen. Het humanisme stelt dat ons universum geen enkel doel dient. We zijn het resultaat van een blind en willekeurig proces, zonder enige zin of betekenis.

Humanisme is niet hetzelfde als de extremere filosofie van het nihilisme, omdat het leven zelf betekenis kan hebben als we er betekenis aan toekennen. Het leven is de moeite waard als wij het zelf de moeite waard en plezierig maken. Het humanisme stelt dat er geen objectieve of universele normen en waarden zijn. Een mens kan moreel goed zijn als hij of zij een systeem van normen en waarden definieert en daar naar leeft.

Wat is humanisme? - Een religie
Humanisme is de afwezigheid van God en alle andere bovennatuurlijke zaken. Daarom beweren de meeste seculier humanisten dat het humanisme geen religie is.

De meeste humanisten geloven dat hun seculiere overtuigingen ondersteund worden door de wetenschap en de rede, en dat godsdienstige overtuigingen alleen ondersteund worden door geloof en gevoelens. Humanisten plaatsen godsdienst buiten het bereik van de wetenschap. Godsdienst is een mythologisch, gevoelsmatig en emotioneel domein dat irrelevant en overbodig is geworden; een trekje uit onze evolutionaire geschiedenis dat nog niet helemaal is verdwenen.

De vraag is: waarom zou de definitie van religie nooit kunnen slaan op secularisme of andere overtuigingen die God en het bovennatuurlijke afwijzen? Volgens sommige woordenboeken, gerechtshoven en zelfs veel humanisten zelf, is religie niet beperkt tot levensbeschouwingen die in God (of meerdere goden) geloven. Elke geloofsovertuiging, ook seculiere overtuigingen, die in een hoogste werkelijkheid of hoogste waarheid geloven (zelfs als die hoogste waarheid de natuur of materie is), is net zo religieus als andere levensbeschouwingen en zou ook gelijkwaardig behandeld moeten worden. De beroemde humanist John Dewey beschreef het humanisme als "ons gedeelde geloof". Julian Huxley noemde het "een religie zonder openbaring". Het eerste Humanistisch Manifest uit 1933 noemde het humanisme openlijk een religie. De bewering dat het humanisme "de nieuwe religie" was, was zelfs meer dan honderd jaar een populaire gedachte.

Lees nu meer over seculier humanisme!