Wat is ethisch gedrag?

Wat is ethisch gedrag? – Hoe wordt het gedefinieerd?
Is het mogelijk om ethisch gedrag te definiëren? Wat is ethiek? Onze ethiek legt grenzen op aan ons gedrag, vooral op het gebied van onze sociale interacties. Ethiek lijkt instinctief te zijn, gebaseerd op het bestaan van het menselijke geweten. Het geweten zet ons aan om binnen zekere morele gedragsgrenzen te blijven.

Maar het geweten werkt min of meer als een menselijke spier; het geweten is sterk wanneer het bewust ontwikkeld en gebruikt wordt, maar wordt slap wanneer het verwaarloosd wordt. Slechts één op vier volwassen mensen "leunt vooral op godsdienstige of Bijbelse principes wanneer zij morele beslissingen nemen".

Wat is ethisch gedrag? – Gebaseerd op plezier en genot
Bijna 50% van alle volwassenen baseert zijn morele beslissingen op "wat hem of haar de plezierigste of meest bevredigende resultaten zou opleveren" (Barna Research Group, 2001). Mensen zien ethiek tegenwoordig vaak als een relatieve zaak; relatief aan de cultuur, relatief aan de omstandigheden en relatief aan de specifieke behoeften van het individu.

Lees nu meer over morele ethiek!