Wat is agnosticisme?

De definitie van agnosticisme - Hoe wordt agnosticisme gedefinieerd?
Agnosticisme is het geloof dat we niet kunnen weten of God bestaat; die kennis zou zich buiten het menselijke ontdekkingsvermogen bevinden. Een agnost (of "agnosticus") maakt per definitie geen keuze tussen geloof en ongeloof in God. Maar de typische moderne agnost lijkt toch niet helemaal neutraal te zijn.

Hoewel de meerderheid van de agnosten gelooft dat er geen sluitend bewijs is om het bestaan van God te bewijzen of te weerleggen, wordt het bestaan van God uiterst onwaarschijnlijk gevonden. Veel hedendaagse agnosten beweren "vrijdenkers" te zijn. Vaak volgen ze de filosofieën van de New Age beweging. In tegenstelling tot de atheïst, die het bestaan van God weg verklaart, negeert de agnost de mogelijkheid volledig.

De definitie van agnosticisme – Het niet weten
Het woord "agnosticisme" is afgeleid van het Griekse woord "agnostos", wat "niet weten" betekent. Een agnost is iemand die vrede heeft met de stelling "Ik weet het niet". Het agnosticisme is een vaak gebruikte term voor mensen die niet weten of God bestaat en zich niet erg bezig houden met deze vraag. Maar een agnost is iemand die gelooft dat het bestaan van God onbekend en onkenbaar is.

Hoewel het agnosticisme beweert filosofisch neutraal te zijn, zijn veel agnosten in de praktijk atheïsten, in die zin dat hun leefstijl feitelijk atheïstisch is (zij zijn zogenaamde "zwakke atheïsten"). Terwijl ze wachten op een of ander dramatisch bewijs voor God, leiden agnosten een leefstijl met een persoonlijke doelgerichtheid, subjectieve betekenis en moreel relativisme. Omdat ze buiten zichzelf nooit verantwoording hoeven af te leggen voor hun levens, zijn agnosten in het algemeen tevreden met de basisprincipes van tolerantie, persoonlijke moraliteit en individuele ervaring. Per definitie is een agnost niet toegewijd aan een geloof of ongeloof in het bestaan van God of enige andere beweringen over een natuurlijke of morele wet.

Agnosticisme - lees verder!