De enige echte godsdienst?

Waarom zeggen sommige godsdiensten dat ze de enige echte zijn?
Dat is een geweldige vraag! Waarom zeggen sommige godsdiensten dat ze de enige echte zijn? Hier volgen drie mogelijke antwoorden:

De eerste mogelijkheid is dat de volgelingen van die godsdienst het werkelijk bij het juiste eind hebben. Ze zijn van hun gelijk verzekerd door overtuigend bewijs en willen daarom hun overtuigingen aan de rest van de wereld bekendmaken. Hun motivatie is: het goed van de mensheid.

De tweede mogelijkheid is dat ze het mis hebben. Ze denken misschien wel dat ze gelijk hebben, maar zijn in werkelijkheid misleid. Daarom proberen ze hun oprechte (maar valse) geloof aan de rest van de wereld te verkondigen.

De derde en laatste mogelijkheid is dat ze andere mensen met opzet willen bedriegen. Ze hebben de waarheid niet in pacht en zijn zich daar zelfs van bewust. Hun doel is om een leugen te verspreiden.

Waarom zeggen sommige godsdiensten dat ze de enige echte zijn? - Het probleem
Alle drie mogelijkheden liggen ongetwijfeld binnen de menselijke vermogens. We hebben nu dus een probleem. We willen niet in een leugen geloven (ongeacht of het een eerlijke vergissing is of een opzettelijk bedrog), maar we willen uit angst voor die mogelijkheid toch ook de werkelijke waarheid niet ontkennen of uit de weg gaan. Wat moeten we dan doen? We moeten alles voor onszelf onderzoeken! Een wijs mens schreef ooit: "Als je antwoord geeft vóórdat je hebt geluisterd, ben je een dwaas. Je maakt jezelf belachelijk." Het is wijs om eerst alle beweringen zorgvuldig voor jezelf te onderzoeken voordat je je eeuwige lot in handen geeft van de ene of de andere levensbeschouwing, ongeacht of die theïstisch of atheïstisch is. En natuurlijk is het wijs om de argumenten van beide zijden aan te horen. Stel jezelf de volgende vragen: "Hoe kan ik weten of iets waar is? Wie of wat is mijn informatiebron? Is mijn bron volkomen betrouwbaar? Wat als ik het bij het verkeerde eind heb?"

Zijn alle religies juist? Lees hier verder!