Waar komen de godsdiensten vandaan?

Waar komen de godsdiensten vandaan?
Waar komen al die godsdiensten vandaan? Hoe zijn ze begonnen? In het algemeen kunnen alle godsdiensten teruggevoerd worden naar het Nabije Midden-Oosten en in drie categorieën worden ingedeeld: polytheïsme, pantheïsme en monotheïsme. Het atheïsme is eigenlijk een moderne religie die het gevolg was van de zogenaamde "Verlichting" in de 18e eeuw.

Waar komen de godsdiensten vandaan? De drie categorieën
Men denkt dat het polytheïsme (een geloof in meerdere goden) rond 2500 voor Christus begon met het Hindoeïsme. De leer van het Hindoeïstische geloof is vastgelegd in de "Bhagavad Gita", waarin wordt beweerd dat een groot aantal goden onderworpen was aan een oppermachtige Brahman god. Het polytheïsme was ook de godsdienst van een groot aantal andere culturen in de oudheid, waaronder Assyrië, Babylonië, Egypte, Griekenland en Rome. De polytheïstische levensbeschouwingen geloofden dat de goden alle natuurlijke gebeurtenissen zoals regenval, oogsten en vruchtbaarheid beheersten. In het algemeen geloofden polytheïstische culturen dat hun goden tevredengesteld moesten worden met offergaven. De Kanaänieten offerden bijvoorbeeld aan de mannelijke god Baäl en zijn vrouwelijke tegenhanger Astarte. Baäl beheerste de regen en de oogst, terwijl Astarte vruchtbaarheid en voortplanting in de hand had. De Grieken en Romeinen ontwikkelden het polytheïsme tot een zeer gestructureerd pantheon van goden en godinnen.

Het pantheïsme (het geloof dat alles God is) overheerste in talrijke culturen in de oudheid. Het geloof dat het universum zelf goddelijk is kwam tot uiting in de animistische overtuigingen van de Afrikaanse culturen en de Amerikaanse Indianenculturen, de latere Egyptische godsdienst onder de farao's en het Boeddhisme, Confucianisme en Taoïsme in de culturen van het Verre Oosten. Pantheïstische levensbeschouwingen kennen tegenwoordig een opleving in de New Age beweging.

Het monotheïsme (het geloof in één enkele God) is het fundament van de Joodse, Christelijke en Islamitische godsdiensten, die rond 2000 voor Christus begonnen bij een man, Abraham genaamd. Vanaf dat moment in de geschiedenis heeft God Zich aan de wereld geopenbaard via het volk Israël. De Joodse Schriftteksten beschrijven de reis van de Israëlieten uit de slavernij in Egypte naar het "beloofde land" in Kanaän, onder het leiderschap van Mozes. Gedurende een periode van ongeveer 1500 jaar openbaarde God datgene wat wij nu kennen als het Oude Testament van de Bijbel. Het Oude Testament koppelt de geschiedenis van Israël aan het karakter en de wetten van God. Tijdens de periode van het Romeinse Rijk werd Jezus Christus in Betlehem geboren als de langverwachte Messias. De bediening van Jezus eindigde in ongeveer 32 na Christus met Zijn kruisiging en opstanding. Na de hemelvaart van Christus groeide de Christelijke kerk in Zijn naam en werd het Nieuwe Testament geschreven. Ongeveer 600 jaar later begon Mohammed in Mekka te prediken. Mohammed geloofde dat hij de hoogste profeet van God was, en zijn leer was de basis van de Islam, zoals in de Koran is vastgelegd.

Lees hier meer over godsdienst!