Theorieën over het ontstaan van het heelal

Theorieën over het ontstaan van het heelal - Hoe wordt het door de wetenschappers verklaard?
Er wordt tegenwoordig hevig gediscussieerd over de verschillende theorieën over het ontstaan van het heelal. De oerknaltheorie (de “Big Bang”) en de gerelateerde “kosmische inflatie”-theorieën zijn tot de dag van vandaag nog steeds de dominante wetenschappelijke hypotheses zijn met betrekking tot de oorsprong van het heelal. Volgens deze onderling gerelateerde concepten werd het heelal tussen 13 en 20 miljard jaar geleden gevormd door de willekeurige, kosmische explosie van een subatomaire bal die ruimte, tijd, massa en energie in alle richtingen uiteensloeg. Gedurende een periode van 10 miljard jaar ontwikkelden deze nieuw geschapen ruimte, tijd, massa en energie zich tot opmerkelijk geordende en volledig functionele sterren, sterrenstelsels en planeten, inclusief onze eigen aarde.

In de afgelopen zeventig jaar hebben waarnemingen en ontdekkingen op het gebied van de kosmologie, astronomie, natuurkunde en wiskunde met zekerheid aangetoond dat het heelal een begin had. Wetenschappers zeggen nu dat er vóór een bepaald moment in de geschiedenis helemaal niets was; tijdens en na dat moment was er wel iets: ons heelal.

“Vanaf het moment dat er orde is, is er de kosmos.” (Plato)

Theorieën over het ontstaan van het heelal -- De gangbare verklaring
In "The Grand Design" (oftewel "Het grote ontwerp") verkondigt Stephen Hawking het volgende: "spontane generatie is de reden dat er iets is in plaats van niets, waarom het heelal bestaat, waarom wij bestaan." Hij zegt verder: "Omdat er wetten zijn zoals de zwaartekracht, kan en zal het heelal zichzelf uit het niets scheppen."

Als je denkt dat Dr. Hawking hier de zaken wat te simplistisch voorstelt, lees dan de woorden van de volgende wetenschappelijke grootmachten eens over het ontstaan van het heelal:

    NASA: "Het universum werd ergens tussen 10 en 20 miljard jaar geleden gevormd uit een kosmische explosie die materie in alle richtingen uiteensloeg."

    Universiteit van Berkeley: "De oerknaltheorie stelt dat er ergens in het verre verleden helemaal niets was. Een proces dat bekend staat als vacuümfluctuatie schiep wat astrofysici een singulariteit noemen. Vanuit die singulariteit, die ongeveer zo groot was als een dubbeltje, werd het universum geboren."

    Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology: “Veel kosmologen geloven dat het heelal ongeveer 15 miljard jaar geleden werd geschapen door een kosmische explosie die zij de oerknal noemen. Deze explosie bracht een uitdijende wolk voort die bestond uit de eenvoudigste ons bekende elementen: waterstof en helium.”

    University of Michigan: "Ongeveer 15 miljard jaar geleden startte een gigantische explosie de uitbreiding van het universum. Deze explosie staat bekend als de Oerknal. Op dit punt bevond alle materiaal en energie zich in een enkele stip. Wat er voor deze gebeurtenis bestond is volkomen onbekend en het onderwerp van pure speculatie. Deze gebeurtenis was niet zozeer een conventionele explosie, maar veeleer een gebeurtenis die de hele ruimte vulde met alle deeltjes van het embryonale universum, die zich vervolgens snel uit elkaar bewogen."
Het is interessant dat Stephen Hawking zijn analyse van "spontane generatie" (iets uit niets) met de volgende stelling afsluit: "We hoeven God niet aan te roepen om het lont aan te steken en zo het heelal in gang te zetten."

Lees hier meer over de oerknaltheorie!