Theorieën over de herkomst van de mens

Theorieën over de herkomst van de mens - De wetenschappelijke verklaring
De alom aanvaarde theorie over de herkomst van de mens stelt dat mensen en apen enkele miljoenen jaren een gemeenschappelijke voorouder hadden. Toen splitsten de primaten zich op in twee verschillende genetische richtingen; de tegenwoordige apen en mensen. Hoewel de theorie op het eerste gezicht logisch lijkt, is er in het fossielenbestand geen bewijs voor te vinden. Een groot gedeelte van het vermeende bewijs dat in de afgelopen 50 jaar in de tekstboeken werd gebruikt, is opnieuw geclassificeerd of nu zelfs volkomen afgewezen. De ontbrekende schakels ontbreken nog steeds.

Theorieën over de herkomst van de mens – De ontbrekende schakels
"Ramapithecus" werd algemeen beschouwd als de directe voorouder van de mens. Het is inmiddels vastgesteld dat hij slechts een uitgestorven soort Orangoetan is. "Piltdown-mens" werd in de publicaties meer dan 40 jaar lang opgehemeld als de ontbrekende schakel. Maar hij is een vervalsing gebleken gebaseerd op een menselijke schedel en de kaak van een Orangoetan. "Nebraska-mens" was een vervalsing gebaseerd op een enkele tand van een zeldzaam soort varken. "Javamens" was gebaseerd op wazig bewijs van een dijbeen, een schedelpan en drie tanden die verspreid over een groot gebied werden gevonden over een tijdsperiode van een jaar. Het is nu gebleken dat de botten gevonden zijn in een gebied met vele menselijke resten. Het dijbeen wordt nu als menselijk beschouwd, terwijl de hersenpan van een aap afkomstig bleek te zijn. "Neanderthaler" werd traditioneel afgeschilderd als een voorovergebogen aapmens. Het is nu alom aanvaard dat deze houding veroorzaakt werd door een ziekte en dat de Neanderthaler gewoon een variant van de mens is.

"Australopithecus afarensis", ook wel "Lucy" genoemd, werd jarenlang beschouwd als een ontbrekende schakel. Maar studies van het binnenoor, schedel en botten hebben aangetoond dat zij slechts een pigmee-chimpansee was die een beetje meer rechtop liep dan sommige andere apen. Zij was niet op weg om een mens te worden. "Homo erectus" wordt over de hele wereld gevonden. Hij is kleiner dan de gemiddelde mens van onze tijd, met een proportioneel kleiner hoofd en hersenafmeting. Maar de hersengrootte is binnen het bereik van de moderne mens en studies van het middenoor hebben aangetoond dat hij hetzelfde was als de huidige Homo Sapiens. "Australopithecus africanus" en "Pekingmens" werden jarenlang gepresenteerd als ontbrekende aap-mens schakels, maar worden nu beiden beschouwd als Homo erectus. "Homo habilis" wordt nu algemeen beschouwd als een samenstelling van delen van verschillende andere "soorten", zoals Australopithecus en Homo erectus, en wordt in het algemeen niet beschouwd als een geldige classificatie.

Hot fossiel bewijs is op zich al voldoende om te concluderen dat de evolutietheorie zich in een crisis bevindt. Daarnaast moet de evolutiehypothese nog zien af te rekenen met een groot aantal andere problemen die voortkomen uit de genetica, de biochemie, de informatietheorie, de ontwerptheorie, de DNA-structuur en het principe van onherleidbare complexiteit.

Lees nu meer over de menselijke evolutie!