Samenvatting van Scientology

Samenvatting van Scientology – Wat zijn de 'drie dimensies'?
"Scientology International" werd in 1954 opgericht door L. Ron Hubbard. Vooral gebaseerd op zijn boek "Dianetica: de moderne wetenschap van geestelijke gezondheid" (1950) schiep Hubbard een “religieuze” instelling om zijn unieke psychologische theorieën te promoten. De Scientologykerk onderwijst dat de mensheid onsterfelijk en goddelijk is. De mens bestaat uit drie dimensies:

  1. ziel (“thetan”)
  2. geest (een accumulatie van alle ervaringen in meerdere levens)
  3. lichaam (de tijdelijke en stoffelijke dimensie)

Samenvatting van Scientology – De theologie
God is een vaag concept. Scientology definieert het Oppermachtige Wezen met woorden als "oneindigheid" en het "alles van alles".

“Engrams” zijn de onbewuste mentale beelden die wij in onze "reactieve geest" vastleggen. Zij hebben negatieve gevolgen voor onze huidige en toekomstige levens. Zij worden geleerd uit onze vorige levens, onze ervaringen vóór de geboorte en onze jonge kinderjaren, en zij weerhouden ons van de verwezenlijking van onze goddelijke aard en van een gelukkig en geperfectioneerd leven. Engrams kunnen alleen uit ons brein worden verwijderd door middel van "dianetische therapie". Deze vorm van therapie wordt "auditeren" genoemd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een "E-meter" (Electropsychometer), een apparaat dat door Hubbard werd uitgevonden en dat de klant helpt om engrams in zijn onbewuste geest te vinden en ze te verwijderen. Het doel van auditeren is om van de ene toestand naar de andere te gaan, van “preclear” tot "clear". In deze laatste toestand zijn alle engrams en hun negatieve effecten op geest en lichaam uit de mens verwijderd.

Het uiteindelijke doel van auditeren is om de thetan volledig te bevrijden van "MEST" en om een volkomen spiritueel bewustzijn en eenheid met de oneindigheid te bereiken. "MEST" is een acroniem dat in het Nederlands staat voor Materie, Energie, Ruimte (Space) en Tijd. Dit zijn de elementen waaruit het stoffelijke universum bestaat en waardoor de thetan gevangen wordt gehouden.

De "leer" van Scientology is door Scientology International uitgebracht in het boek "Wat is Scientology?" (1978). Dianetische auditing-sessies kunnen soms wel $1000 per uur kosten.

Leer nu meer over sekten!