Samenvatting van het Protestantisme

Samenvatting van het Protestantisme – Wat zijn de kernpunten?
Om het geloof van de Protestanten echt te kunnen begrijpen, moeten we eerst op de hoogte zijn van de kerkgeschiedenis. Het Protestantisme kwam voort uit de Protestantse Reformatie; "protestants" betekent dat er geprotesteerd werd; "reformatie" betekent dat er iets hervormd (veranderd) werd.

Aan het einde van de 4e eeuw na Christus had het Christendom vijf grote centra: Jeruzalem, Antiochië, Rome, Constantinopel en Alexandrië. Elk centrum had zijn eigen onafhankelijke patriarchale organisatie, maar elk centrum concentreerde zich op de duidelijke leer van de Bijbel. Deze vijf patriarchaten hadden gelijke macht, maar waren onafhankelijk van elkaar. Elk centrum overzag zijn eigen provincie. Na de opsplitsing van het Romeinse rijk in 395 na Christus onderwierpen de patriarchen van Jeruzalem, Antiochië en Alexandrië zich geleidelijk aan het gezag van Constantinopel.

Onder keizer Theodosius (379-395) werd het Christendom de staatsgodsdienst van het Romeinse rijk. Theodosius onderdrukte alle heidense godsdiensten en vulde de Kerk dwangmatig met valse bekeerlingen. Het gevolg was dat de geestelijke kwaliteit van de zichtbare Kerk kelderde. Gezagsposities in de Kerk werden koopwaar; ze werden gekocht en verkocht door pseudo-christelijke politici en aristocraten (dit werd "simonie" genoemd). Hierdoor werden de werkelijk Christelijke Kerk en de zichtbare zogenaamde "Christelijke" organisatie twee heel verschillende entiteiten. Na de dood van Theodosius in 395 na Christus viel het Romeinse rijk uiteen. Rome behield de macht in het Westen, Constantinopel in het Oosten. De patriarchen van Rome (waarvan vele de fundamentele Christelijke leer openlijk ontkenden) streefden naar wereldmacht en streden met de patriarchen van Constantinopel (die vaak geen haar beter waren) om de heerschappij over het hele Christendom. Dit leidde uiteindelijk tot het "groot schisma" (de grote splitsing) tussen de Rooms-katholieke en de Grieks-orthodoxe kerken. De Roomse patriarchen werden nu "pausen" genoemd.

Paus Leo X (1513-1521) zat op de pauselijke zetel toen Maarten Luther in de 16e eeuw opriep tot een reformatie van de Kerk. Leo was op 8-jarige leeftijd op illegale wijze ingewijd als aartsbisschop, en op 13-jarige leeftijd als kardinaal. De simonie bereikte onder paus Leo schaamteloze hoogten. Hij verkocht niet alleen kerkelijke bestuursfuncties (sommige kardinalen waren pas 7 jaar oud), maar ook "absoluties" (de vergeving van zonden). Het woord "protestant" is afgeleid van het woord "protesteren"; de Protestantse Reformatie werd in gang gezet door het protest van één enkele man tegen de pauselijke corruptie en de toenemende onbijbelse tradities van de Katholieke Kerk. De reformatie was een oprechte poging om de Kerk van binnenuit te veranderen. Maar de pausen kwamen niet tot inkeer van hun zonden; in plaats daarvan vermoordden zij miljoenen Christenen in een poging om de hervormingen tegen te houden. Dit was het tweede grote "schisma" in de kerkgeschiedenis.

Samenvatting van het Protestantisme – Het gezag
Objectieve geschiedkundigen zijn het er in het algemeen over eens dat de Rooms-katholieke en Grieks-orthodoxe kerken hun trouwe gehoorzaamheid aan de Bijbel hadden verlaten en in slechts enkele eeuwen veranderd waren in corrupte, machtswellustige politieke instellingen. De Protestantse reformatie was een oprechte poging om het Bijbelse Christendom in de Kerk te herstellen. Maar toen de Protestantse kerken groeiden en opbloeiden, werden ook zij door politici en aristocraten al snel gezien als middelen om hun doelen te bereiken. De geschiedenis heeft ons geleerd dat pseudo-christelijke leiders de neiging hebben om de instelling die zij beweren te dienen, te verderven en uit te buiten. Het is daarom belangrijk dat we niet vergeten dat het echte Christendom niet gedefinieerd wordt door een organisatie (Protestants, Katholiek, Grieks-orthodox, enzovoorts). De Bijbel is het eerste en het laatste woord van de Christelijke leer.

Lees hier meer over de Christelijke Kerk!