Samenvatting van het New Age geloof

Samenvatting van het New Age geloof – Wat zijn de belangrijkste elementen?
"New Age" ("het nieuwe tijdperk) is een compilatie van metafysische overtuigingen met Oosterse invloeden. Deze overtuigingen verenigen theologie met de natuur en de filosofie. De beweging bestaat eigenlijk uit ontelbare "theologieën" die zich vaak toespitsen op religieuze tolerantie en morele diversiteit.

De belangrijkste zinsneden (of "-ismen") die de New Age gedachte verwoorden, zijn "voel-je-goed-isme" (doe wat voor jezelf goed aanvoelt, zolang je hiermee maar niemand anders kwetst), "moreel relativisme" (een ethiek die van de omstandigheden afhangt), en "pluralisme" (universele tolerantie).

De term New Age heeft betrekking op het "tijdperk van de Waterman", een tijdperk dat wij volgens de New Age volgelingen nu zijn binnengetreden. Men beweert dat dit tijdperk vrede en verlichting zal brengen en mensen ook weer met "god" zal herenigen. De leer van de New Age beweging stelt dat mensen op dit moment van god vervreemd zijn door een gebrek aan kennis van gods ware natuur en realiteit.

Samenvatting van het New Age geloof – Hun hoop voor de toekomst
In de New Age filosofie staat de mensheid centraal. Mensen worden gezien als goddelijke "medescheppers" en als de uiteindelijke hoop voor de toekomst van de wereld. De New Age filosofie is moeilijk te beschrijven, omdat er geen gecentraliseerde hiërarchie, leer of lidmaatschap bestaat.

In wezen is de New Age beweging een godsdienstige levensbeschouwing met de volgende belangrijkste doctrines: evolutionaire goddelijkheid en wereldwijde eenheid.

Lees nu meer over de New Age!