Samenvatting van het Mormonisme

Samenvatting van het Mormonisme – Een beknopte geschiedenis
Het Mormonisme (de "Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen") werd in 1830 gesticht door Joseph F. Smith Jr. Smith beweerde dat hij in 1820 een openbaring van God had gehad waarin hij werd opgedragen om de "ware" kerk te stichten. Tien jaar later organiseerde hij de Mormoonse kerk, die aanvankelijk slechts zes leden had. Voordat hij in 1844 door een boze menigte werd vermoord, verplaatste Smith de kerk van New York via Ohio en Missouri naar Illinois. Na zijn dood werd Brigham Young aangesteld als hoofd van de kerk. Hij leidde duizenden volgelingen naar Utah waar zij in 1847 Salt Lake City stichtten.

Samenvatting van het Mormonisme – De belangrijkste doctrines
De Mormoonse kerk gebruikt de Bijbel en het "Boek van Mormon" als gezaghebbende werken. De Mormonen beschouwen ook de "Leer en verbonden" en de "Parel van grote waarde" als Goddelijke werken.

De Mormoonse kerk ziet God als het Oppermachtige Wezen van het Universum. Maar Hij verkreeg die positie pas na een lange tijdsperiode door een perfect en rechtschapen leven te leiden. Het Mormonisme onderwijst dat God de Vader een lichaam van vlees en beenderen heeft en dat alle mensen al voor hun geboorte als geestelijke wezens bestaan. Op het moment van de lichamelijke geboorte krijgen deze geesten een lichaam. Zij krijgen ook de mogelijkheid om keuzes uit vrije wil te maken.

De stoffelijke wereld is een proefperiode. De status van een mens in het hiernamaals is afhankelijk van de manier waarop hij (of zij) op aarde heeft geleefd. Als hij volgens een acceptabele standaard heeft geleefd (inclusief de vervulling van de Mormoonse tempelverplichtingen), dan heeft hij het potentieel om in het hiernamaals een god te worden. Zij kunnen dan ook "geestelijke kinderen" verwekken om hun eigen wereld te bevolken (zoals God met de aarde heeft gedaan).

Lees meer over het geloof van de Mormonen!