Samenvatting van het Jodendom

Samenvatting van het Jodendom - Kunnen we het begrijpen?
De geschiedenis van het Jodendom begint bij Gods verbond met Abraham, in ongeveer 2000 voor Christus: "Ik zal je tot een groot volk maken" (Genesis 12:2). De nakomelingen van Abraham worden vaak de "kinderen van Israël" genoemd.

De geschiedenis van Israël, die in de Bijbel wordt beschreven, beslaat ongeveer 1800 jaar. Deze geschiedenis bevat een dynamisch verslag van Gods wonderen, oordelen, beloften en zegens. De Israëlieten worden, door middel van een verbazingwekkende reeks wonderlijke gebeurtenissen, door God bevrijd uit hun 400-jarige slavernij in Egypte. De Joden zien deze exodus ("uittocht") als de wonderbaarlijke oorsprong van het volk Israël. Zij zien deze redding als de manifestatie van Gods liefde voor en bescherming van Zijn volk.

Na de verlossing van Zijn volk uit de gevangenschap in Egypte, sloot God bij de Sinaïberg een voorwaardelijk verbond met de Israëlieten. Daar werd de Wet (de Tien Geboden) door God uitgevaardigd. Daar beloofde God zegeningen voor trouw aan de Wet en vervloekingen voor ontrouw aan de Wet.

Samenvatting van het Jodendom – Zegeningen en bestraffingen
De rest van de geschiedenis van Israël is een voortdurende cyclus van zegeningen en bestraffingen voor Israëls gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid aan Gods Wet. In tijden van overwinningen en nederlagen, koningen en rechters, priesters en profeten, ballingschap en terugkeer, werden de Israëlieten gezegend wanneer zij God gehoorzaamden en gestraft wanneer zij ongehoorzaam waren. In 70 na Christus werd Israël als land door de Romeinen verwoest. Op dat moment werden de Joden over de hele wereld uiteengeslagen, maar zij hadden de hoop - gebaseerd op profetische beloften - dat zij uiteindelijk weer zouden worden samengebracht in het gekozen land dat God aan Israël had gegeven. In 1948, bijna 1900 jaar later, werd Israël weer tot soevereine staat uitgeroepen en vestigde het volk zich officieel weer in het beloofde land.

Lees meer over de geschiedenis van Israël!