Samenvatting van het Hindoeïsme

Samenvatting van het Hindoeïsme – Wat is belangrijk?
Het Hindoeïsme werd tussen 1500 en 2500 voor Christus in India gesticht. Het Hindoeïsme is een immense en gevarieerde verzameling van afzonderlijke sekten. Deze sekten zijn gestoeld op verscheidene filosofische en godsdienstige schrijfsels, die over een periode van meer dan 2000 jaar werden geschreven, waaronder de Bhagavad Gita, Vedas, Puranas en Upanishads.

Aanhangers van het Hindoeïsme verschillen onderling wat betreft hun overtuigingen. Er bestaat geen overheersende leer of overkoepelende waarheid. Het Hindoeïsme heeft zijn wortels in het heidendom uit de oudheid, waarin de natuur, dieren en mensheid worden voorgesteld door verschillende goden en godinnen.

Hoewel het Hindoeïsme ongeveer 330 miljoen goden kent, geloven Hindoes in Brahman als de ene, onpersoonlijke, spirituele werkelijkheid boven alle andere dingen. Het Hindoeïsme wordt meestal in twee takken verdeeld. De eerste tak, het "populaire Hindoeïsme", wordt gekenmerkt door de aanbidding van goden, offergaven, ritualistische praktijken en gebeden. De tweede tak, het "filosofische Hindoeïsme", bestaat uit een veelzijdig systeem van meditatie, yoga en de bestudering van de oude filosofische geschriften.

Samenvatting van het Hindoeïsme – De hoop van de Hindoes
Recente schattingen stellen dat er tegenwoordig ongeveer 850 miljoen Hindoes op de wereld zijn. Het Hindoeïsme verwerpt het Bijbelse verlag van de Goddelijke schepping. In plaats daarvan worden verscheidene soorten pantheïsme aangenomen. Hindoes geloven dat alleen Brahman bestaat en dat alle andere dingen slechts illusies zijn. Er is geen begin of einde, maar is er slechts een voortdurende opeenvolging van leven en dood.

De grootste hoop van de Hindoe is het ontsnappen aan de cyclus van reïncarnaties, de uitwissing van de illusie van een persoonlijk bestaan en de uiteindelijke eenwording met de onpersoonlijke Brahman.

Lees meer over transcendente meditatie!