Samenvatting van het Boeddhisme

Samenvatting van het Boeddhisme – Wat zijn de hoofdpunten?
Het Boeddhisme werd gesticht door Siddhartha Gautama, een prins uit noordelijk India, vlakbij het hedendaagse Nepal. Gautama leefde van ongeveer 563-483 voor Christus.

Het Boeddhisme begon als een vorm van het atheïsme. Het was een afwijzing van het geloof in een persoonlijke schepper God (Ishvara) die de eeuwige bestemming van menselijke zielen in de hand zou hebben. Siddhartha Gautama ontkende de oude theïstische overtuigingen, omdat hij het oordeel, het kwaad en het menselijke lijden onverzoenbaar vond met het bestaan van een rechtvaardige en heilige God.

Het Boeddhisme is een filosofie die draait om zelfvervolmaking en wordt verwoord in de leer van de Vier Nobele Waarheden en het Nobele Achtvoudig Pad. Het Boeddhisme volgt verscheidene "schriftteksten". De oudste en meest gezaghebbende zijn verzameld in de Pali Canon.

Samenvatting van het Boeddhisme – De filosofie
Er zijn naar schatting ongeveer 600 miljoen Boeddhisten ter wereld. De drie belangrijkste stromingen zijn: Mahayana (het "grote voertuig"), Theravada (de "traditie van de Ouderen") en Vajrayana (het "diamanten voertuig", ook bekend als Lamaïsme of Tantrisme).

Leer meer over het Boeddhabeeld!