Samenvatting van de Vrijmetselarij

Samenvatting van de Vrijmetselarij – Wat zijn de kernpunten?
De Vrijmetselarij is moeilijk te beschrijven, omdat de organisatie gewikkeld is in meerdere lagen die bestaan uit geheimen, legendes en misverstanden. Door de jaren heen is deze "sociale" organisatie vaak als een Christelijk broederschap gezien. Anderen beschouwen de vrijmetselaars als een occult broederschap. Voor de Vrijmetselarij worden verschillende benamingen gebruikt. Enkele van deze namen zijn: de Broederschap, het Ambacht, de Orde en de Loge. Vrijmetselaars onderscheiden zich in verschillende klassen:

  1. de leerling-metselaar
  2. de gezel-metselaar
  3. de meester-metselaar
Binnen deze drie klassen bestaan 33 gradaties, waarbinnen een vrijmetselaar kan groeien wat betreft zijn begrip en kennis van de gewoonten van het Broederschap. Verschillende seinen, tekens en geheimen worden aan de vrijmetselaar onthuld wanneer hij promoveert naar hogere niveaus.

Samenvatting van de Vrijmetselarij – De theologie
De officiële positie van de Vrijmetselarij is dat Vrijmetselarij geen godsdienst is. Maar een diepere bestudering van de Vrijmetselarij onthult een basistheologie die de grondslag vormt voor alles binnen de Orde. Deze theologie luidt als volgt:

  1. er is een Opperbouwmeester
  2. die het universum heeft geschapen,
  3. die een morele wet heeft ingesteld en geopenbaard,
  4. en aan wie wij in een leven na dit leven verantwoording moeten afleggen.

Lees nu meer over de Vrijmetselarij!