Samenvatting van de Jehova's Getuigen

Samenvatting van de Jehova's Getuigen – Een beknopte geschiedenis
Rond 1870 begon de toen 18-jarige Charles Taze Russell een Bijbelstudie die zich concentreerde op de wederkomst van Christus en de chronologie van de Bijbel. Als resultaat van zijn studie publiceerde Russell talrijke boeken. In dat decennium hield hij ook diverse formele lezingen. In 1884 werd officieel het Wachttorengenootschap opgericht. Russell trad tot zijn dood in 1916 op als voorzitter van het genootschap.

Russell schreef ook een reeks boeken die de basis vormden van de theologie van de Jehovah's Getuigen. Tegenwoordig wordt het Wachttorengenootschap, de "theocratische" organisatie van de Jehovah's Getuigen, door meerdere mannen geleid. De organisatie opereert vanuit Brooklyn, New York.

Samenvatting van de Jehova's Getuigen – De leer
De leer van de Jehova's Getuigen stelt dat God een enkelvoudig wezen is, geen Drie-eenheid. Hij is niet alwetend of alomtegenwoordig. Eerst schiep God de aartsengel Michael, via welke Hij later alle "andere dingen" schiep.

Toen het moment was aangebroken voor de geboorte van een redder, werd Michael een mens, in de gedaante van Jezus Christus. Hij was zondeloos en hield zich aan elke wet van God. Jezus werd op een "folterpaal" ter dood gebracht. Hier droeg Hij de zonden van de hele mensheid, behalve van Adam. Later stond Jezus in geestelijke zin - maar niet in lichamelijke zin - op uit de dood.

Jehovah's Getuigen die trouw zijn aan Gods organisatie op aarde (het Wachttorengenootschap) zullen gered worden van een eeuwige vernietiging. Zij zullen tot in de eeuwigheid leven in het paradijs op aarde. De hemel is een bijzondere plaats die gereserveerd is voor een afzonderlijke groep van 144.000 Jehovah's Getuigen, die door het Wachttorengenootschap als "wedergeboren" worden aangemerkt.

Lees nu meer over de Jehova's Getuigen!