Samenvatting van de Islam

Samenvatting van de Islam – Welke feiten zijn belangrijk?
De geschiedenis van de Islam kan teruggevoerd worden naar de profeet Mohammed in ongeveer 622 na Christus. Deze relatief jonge godsdienst beweert een herstelde versie te zijn van het ware monotheïsme dat begon bij Abraham. De Islam zou daarom een vervanging zijn van zowel het Jodendom als het Christendom, die verdorven en onvolledig zouden zijn. De Islam is gebaseerd op een absolute onderwerping aan de ene "ware" God, Allah.

Volgens de Islam zijn er vijf "zuilen" die een moslim moet volgen om voor de eeuwigheid behouden te worden. Moslims geloven dat Mohammed (570-632 na Christus) de laatste en grote profeet van God was. Via hem werd de Koran gedicteerd; dit is voor de moslim het heilige boek van de Islam en het ware woord van Allah. Mohammed beweerde dat de Koran bestond uit de perfecte woorden van Allah die hij had ontvangen via de engel Gabriël. De Islam onderwijst dat de Koran de volledige en zuivere openbaring en wil van Allah bevat.

Samenvatting van de Islam – De Koran begrijpen
De Koran is iets korter dan het Nieuwe Testament van de Bijbel en is verdeeld in 114 "soera's" (hoofdstukken). Elke soera is een visioen dat door Mohammed werd ontvangen in de woestijn, waar hij vele jaren verbleef. Hoewel de Islam bepaalde versies van de Joodse Thora (de eerste vijf boeken van het Oude Testament), de psalmen van David en de vier evangeliën van het Nieuwe Testament respecteert, wordt de Koran als het enige echte gezag van de godsdienst gezien.

De Islam onderwijst dat de Koran alleen correct kan worden begrepen in het Arabisch. Het is daarom een religieuze verplichting om het boek in de oorspronkelijke taal te lezen en te citeren. De Islam is de snelst groeiende godsdienst ter wereld met een geschat aantal volgelingen van meer dan een miljoen mensen.

Lees meer over de oorsprong van Islam!