Overgangsfossielen

Overgangsfossielen – Hoeveel overgangsfossielen zijn er ontdekt?
Voordat we deze vraag over overgangsfossielen beantwoorden, is het belangrijk dat we eerst het verschil goed begrijpen tussen micro- en macro-evolutie.

Micro-evolutie is variatie binnen een verzameling seksueel compatibele organismen.
Macro-evolutie is de overgang van de ene seksueel compatibele verzameling (of "soort") naar een andere.

Micro-evolutie kan worden waargenomen en is goed gedocumenteerd (de verschillende hondensoorten, bijvoorbeeld), terwijl macro-evolutie nog nooit is waargenomen en dus bijzonder omstreden is. Sinds de tijd van Charles Darwin zijn evolutionisten al op zoek naar bewijs dat hun macro-evolutionaire theorie zou kunnen bekrachtigen. Maar tot op heden hebben paleontologen nog geen enkel onomstreden overgangsfossiel gevonden.

Overgangsfossielen – Darwins gedachten
Darwin wordt alom gezien als de vader van de moderne evolutietheorie. In zijn klassieke werk "De oorsprong der soorten" (1859) sprak hij zijn zorgen uit over het gebrek aan overgangsfossielen:

    "Tenslotte, wanneer we niet naar een bepaalde tijd kijken, maar naar alle tijden, dan moeten er (als mijn theorie waar is) ontelbare tussenvormen zeker hebben bestaan die alle soorten van dezelfde groep verbinden. Maar, als volgens deze theorie talrijke tussenvormen moeten hebben bestaan, waarom vinden we deze dan niet in ontelbare hoeveelheden ingebed in de korst van de aarde?"
Onze musea bevatten tegenwoordig honderden miljoenen fossielen (waarvan 40 miljoen alleen al in het Smithsonian Natural History Museum). Als Darwins theorie waar zou zijn, dan zouden we op zijn minst tientallen miljoenen onbetwistbare overgangsvormen moeten zien. We zien er geen enkele. Zelfs wijlen Stephen Jay Gould, professor in de geologie en paleontologie aan Harvard University en vooraanstaand woordvoerder van de evolutietheorie tot aan zijn recente overlijden, bekende dat “de extreme zeldzaamheid in het fossielenbestand stand houdt als het beroepsgeheim van de paleontologie.”1

Moderne "Intelligent Design" theoretici gebruiken het gebrek aan overgangsfossielen als een aanklacht tegen de macro-evolutionaire theorie.

Bewijs voor evolutie? Lees nu verder!

1 Natural History 86(5), 1977, 14