Is er een absolute waarheid?

Is er een absolute waarheid? Hoe kan er een absolute waarheid zijn die voor iedereen geldt?
Is er een absolute waarheid? Het bestaan van een absolute waarheid is een fundamenteel feit van het leven. We kunnen er gewoon niet omheen. Het is bijvoorbeeld een vaststaand en onveranderlijk feit dat er met absolute zekerheid geen vierkante cirkels bestaan en dat er met absolute zekerheid geen ronde vierkanten bestaan. Sterker nog, we kunnen niet eens een argument opbouwen tegen het bestaan van absolute waarden zonder onszelf tegen te spreken. Als ik zou beweren dat er geen absolute waarheden zijn, dan spreek ik mijzelf al meteen tegen met deze absolute uitspraak.

Hoe graag we het tegenwoordig ook zouden willen, we kunnen nu eenmaal niet beweren dat er geen absolute waarheden zijn. Het idee kan geen enkele logische en redelijke proef doorstaan. Natuurlijk zou iemand kunnen zeggen dat er geen goed of fout is, maar dan kun je de volgende tegenvraag stellen: was die uitspraak juist of onjuist?

Is er een absolute waarheid? Is die werkelijk absoluut?
Hoe kan een absolute waarheid dan op alle mensen van toepassing zijn? Simpelweg omdat ze absoluut is! Als de waarheid niet op iedereen van toepassing zou zijn, dan zou het een relatieve waarheid zijn.

Lees nu meer over absolute waarheid!