Hoe werkt profetie?

Hoe werkt profetie?
Hoe werkt profetie? Profetie is een beschrijving van gebeurtenissen die nog moeten plaatsvinden. Omdat mensen niet in staat zijn om in de toekomst te kijken, lijken consequent en gedetailleerd vervulde profetieën te wijzen op een bovennatuurlijke bron. Je kunt wel beweren dat er mensen zijn met profetische vermogens, maar de statistieken laten zien dat zelfs de beste voorspellers het slechts in 30% van alle gevallen bij het juiste eind hebben.

Zou de gokindustrie überhaupt bestaan als mensen zelf werkelijk de toekomst zouden kunnen voorspellen? Bijbelse profetie is het bewijs dat Joden en Christenen als argument gebruiken voor de Goddelijke inspiratie van de Bijbel. Is dit echt goed bewijs? Of is het slechts een goed verhaal waarmee ze hun godsdienst aan de man willen brengen? Laten we de feiten eens even bekijken.

De Bijbel bevat meer dan 1000 profetieën, waarvan er 668 reeds vervuld zijn. Er is nog nooit een Bijbelse profetie onwaar gebleken (drie lijken onbevestigd te zijn). Driehonderd van de vervulde profetieën voorspelden een toekomstige Messias van het Joodse volk. Al deze profetieën werden ongeveer 2000 jaar geleden door Jezus Christus vervuld.

Waarom is dit voor ons vandaag zo belangrijk? Dankzij de ontdekking van de Dode Zee-rollen en de betrouwbaarheid van de Septuagint vertaling van het Oude Testament (van beide is bewezen dat ze bestonden voor de tijd waarin Jezus de aarde bewandelde), kunnen we er zeker van zijn dat deze voorspellingen niet achteraf, na de beschreven feiten, werden geschreven.

Hoe werkt profetie? - Wat betekent dat?
Deze profetieën zijn enorm overtuigend vanwege de ongelooflijke statistische onwaarschijnlijk dat één enkel mens alle driehonderd profetieën zou kunnen vervullen. Zelfs als we slechts een handvol van de Oudtestamentische profetieën bekijken die later door Jezus Christus werden vervuld, en ons bewust zijn van de statistische onmogelijkheid hiervan, ontdekken we een wonderbaarlijke historische werkelijkheid. De Bijbelse profetie is fenomenaal bewijs dat de Bijbel zo anders maakt dan alle andere "heilige boeken".

Lees nu meer over Bijbelse profetie!