Hoe kunnen zo veel mensen in God geloven?

Hoe kunnen zo veel mensen in God geloven?
Hoe kunnen zo veel mensen in God geloven? Waarom geloven mensen over de hele wereld in God? Volgens het World Fact Book (2001) van de CIA beweert slechts 2.44% van de hele wereldbevolking atheïst te zijn, terwijl 12.53% onverschillig tegenover godsdienst stond.

Waarom is het geloof in het bovennatuurlijke dan zo overheersend? Er zijn twee mogelijkheden: (1) het menselijke ras lijdt aan een enorme massawaan, of (2) het menselijke ras weet instinctief dat God bestaat.

Massawaan of aangeboren instinct? Die vraag kan alleen met een tegenvraag worden beantwoord: bestaat God?

Bestaat God? Lees nu meer!