Hoe kunnen we bewijzen dat God echt is?

Hoe kunnen we bewijzen dat God echt is?
Hoe bewijzen we dat God echt is? Hoe bewijzen we dat andere dingen echt zijn? We gebruiken ons gezond verstand en onderzoeken de wereld om ons heen...

Wat vertelt het gezond verstand ons dan? Het gezond verstand vertelt ons dat het bestaan van een ontwerp een intelligente ontwerper vereist. Het is een eenvoudig geval van oorzaak en gevolg. Je kunt geen ontwerp hebben zonder een ontwerper. Het is een vanzelfsprekende en universeel aanvaardde waarheid: het bestaan van ontwerpkenmerken duidt op het bestaan van een ontwerper.

Waar moeten we dan op letten wanneer we de wereld om ons heen op een empirische manier onderzoeken? We zijn op zoek naar bewijs voor een biologisch ontwerp. Hebben we dergelijk bewijs voor ontworpen biologische systemen gevonden? Ongetwijfeld!

Hoe kunnen we bewijzen dat God echt is? - De vijf manieren
Thomas van Aquino, de bekende filosoof en theoloog uit de 13e eeuw, beschreef vijf manieren om te bewijzen dat God echt is. Hij gebruikte de volgende vijf argumenten om aan te tonen dat God bestaat:

(1) Beweging - alle bewegende dingen vereisen een beweger, maar er moet iets onbewogen zijn dat de andere dingen in bewegen heeft gezet; God is die "onbewogen beweger".

(2) Oorzakelijkheid (het kosmologische argument) - alle gevolgen hebben een oorzaak, maar er kan in het verleden geen oneindige reeks oorzaken zijn geweest; God is de eerste of "onveroorzaakte oorzaak".

(3) Noodzakelijkheid - alle dingen bestaan afhankelijk van andere dingen; er moet daarom iets zijn wat absoluut onafhankelijk en noodzakelijk is; dit noodzakelijke wezen is God.

(4) Gradatie - er lijkt een gradatie te bestaan onder alle dingen, een verschillende mate van perfectie; er moet daarom iets zijn met de hoogst mogelijke perfectie; dat wezen is God.

(5) Planmatigheid (het teleologische argument) - het waarneembare ontwerp van de wereld suggereert dat er een intelligente ontwerper is: God.1

Is er bewijs voor het bestaan van God? Lees hier verder!

1 Stanley J. Grenz, David Guretzki & Cherith Fee Nordling, Pocket Dictionary of Theological Terms (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1999), p. 52.