Hoe begon het communisme?

Hoe begon het communisme?
Hoe begon het communisme? Communisme, ook wel Marxisme of "revolutionair proletarisch socialisme" genoemd, is een economische en politieke filosofie. Het communisme wordt beschreven in de tekst van het "Communistisch manifest" van Karl Marx uit 1948. Het was gebaseerd op de eerdere ontwerptekst van Friedrich Engels met de titel "Principes van het communisme". Karl Marx (1818-1883) en Friedrich Engels (1820-1895) schreven Communistisch manifest op verzoek van de Bond der Communisten, een revolutionaire organisatie waarvan beide mannen lid waren.

Het Communistisch manifest was vooral geschreven om de klassenstrijd te beschrijven en om het gewone volk (het "proletariaat") aan te zetten tot een opstand. Daarnaast definieerde het manifest een idealer regeringsvorm met een politiek die een einde zou maken aan de klasse van de Bourgeoisie. Op deze manier zou het proletariaat bevrijd worden van het juk van hun rijke "meesters".

Het Communistisch manifest was in wezen een aanklacht tegen de armoede van de proletariaatsklasse.

Hoe begon het communisme? - De filosofie
Het communisme begon omdat Marx, Engels en andere communistische denkers problemen in hun samenleving zagen die voortkwamen uit een ongelijke verdeling van de welvaart. Om een utopische samenleving te kunnen inluiden voor alle mensen, moest het verschil tussen rijk en arm verdwijnen. Omdat de rijke klasse hun eigendom en macht nooit vrijwillig zou opgeven, was een revolutie van de arme arbeidersklasse noodzakelijk.

Communisme is een socio-economische filosofie die stelt dat een gewelddadige strijd noodzakelijk is om een utopische, klassenloze maatschappij in te stellen. Het communisme werd geschapen als tegenpool van het kapitalistische systeem, dat gebaseerd is op individuele rechten en individueel bezit. Het communisme staat voor gelijkheid (het doel) via gedwongen middelen (de methode). Individuele rechten en privébezit gaan over in de handen van een absolute staatsoverheid voor het goed van de collectie samenleving.

Het communisme noemt godsdienst "opium voor het volk". Het atheïsme is een onderdeel van de communistische filosofie. Godsdienst was een onderdeel van het kapitalistische systeem en was door de rijken ontworpen om de macht over de armen te behouden. Het communisme vereist daarom de verwijdering van godsdienst.

Lees nu meer over het communisme!