Het ontstaan van de schepping

Het ontstaan van de schepping – Hoe werkt het scheppingsmodel eigenlijk?
Wat zijn de verschillen tussen het ontstaansverhaal volgens de evolutieleer en het scheppingsverhaal?

Evolutionisten geloven: "In het begin was er waterstof..."
Creationisten geloven: "In het begin was er God..."

Beide posities zijn "religieus"; je kunt je kosmogenie alleen in geloof aanvaarden. Creationisten geloven in een bovennatuurlijke Actor die boven ons ruimte-tijd continuüm verheven is. Deze Ontwerper kan dus zowel binnen als buiten dit heelal handelen (door energie toe te voegen en een mechanisme te bieden waarmee die energie omgezet en gebruikt kan worden). De Schepper wordt niet begrensd door de natuurwetten (die feitelijk Zijn eigen schepping zijn), net zoals een kunstenaar niet begrensd wordt door een enkel schildersdoek.

Het ontstaan van de schepping – De modellen
Het scheppingsmodel zegt feitelijk: energie + materie + informatie = ongelooflijke complexiteit (het universum). De bron van die energie, materie en informatie (en dus van de ongelooflijke complexiteit) is God.

Het naturalistische model zegt feitelijk: energie + materie + willekeurig toeval + tijd = ongelooflijke complexiteit (het universum). De herkomst van die energie en materie is onbekend (niemand weet wat er gebeurde voordat de oerknal plaatsvond, of waar al die materie, energie, natuurwetten, informatie, enzovoorts dan vandaan zijn gekomen). De bron van de ongelooflijke complexiteit is onbekend.

We hebben dus twee verschillende levensbeschouwingen wat betreft het ontstaan van onze wereld:

Een bijzondere schepping (iets maakte alles), of
Naturalistische evolutie (alles maakte zichzelf).

Iets of iemand moet het universum gemaakt hebben (ruimte, tijd, materie en energie met al hun complexiteit en wetmatigheid) of niets heeft het universum gemaakt (alles wat we zien is een ongelooflijk toeval). Er zijn eigenlijk geen andere geloofwaardige alternatieven. De 21-eeuwse wetenschap heeft met zekerheid aangetoond dat het universum niet eeuwig is; het had een begin. De enige vraag is: "Wat was dan de oorzaak van dat begin?" Iets moet de wereld gemaakt hebben, tenzij de wereld zichzelf heeft gemaakt.

Lees meer over bewijs voor een bijzondere schepping!