Het geloof van de Christenwetenschap

Het geloof van de Christenwetenschap
Een samenvatting van de "Christian Science" beweging, ook wel "Christenwetenschap" genoemd, kunnen we het beste beginnen met een beknopte geschiedenis. De zogenaamde "Church of Christ, Scientist" of "The Christian Science Church" werd opgericht door Mary Baker Eddy in 1879. Eddy beweerde dat ze het geheim van de "Goddelijke wetenschap" had ontdekt, toen ze op wonderbaarlijke wijze werd genezen van verminkende verwondingen die zij had opgelopen in een ongeluk. Zij begon toen alle geïnteresseerde mensen te onderwijzen over haar genezingstechnieken en spirituele filosofieën. In 1875 publiceerde zij haar fundamentele boek "Science and Health with Key to the Scriptures" (oftewel "Wetenschap en gezondheid met de sleutel tot de Schrift", kortweg S&H genoemd).

Het geloof van de Christenwetenschap – De theologie
De Christenwetenschappers gebruiken de Bijbel, maar leggen hem uit in het licht van Eddy's metafysische publicaties, in het bijzonder S&H.

De Christian Scientist gebruikt onpersoonlijke synoniemen voor God, wat afbreuk doet aan de persoonlijke aard van God. Omdat Gods wezen geest en verstand is, en omdat alleen die dingen werkelijk zijn die Gods aard weerspiegelen, bestaat materie dus eigenlijk helemaal niet. Omdat materie niet bestaat en de mensheid Gods aard weerspiegelt, bestaat de mens dus feitelijk niet uit materie; hij is spiritueel. Pijn, dood, zonde en ziekte zijn volgens de leer van de Christenwetenschap niets meer dan illusies.

Verlossing slaat dus op het begrijpen en overwinnen van deze valse ideeën en het besef dat wij zelf een goddelijke geest en een goddelijk verstand zijn.

Leer meer over de Christenwetenschap!