Het bestaan van God

Hoe kunnen we het bestaan van God op de proef stellen?
Kan het bestaan van God worden bewezen? Laten we het elektron eens bekijken. Dr. Wernher von Braun, de beroemde "vader van het Amerikaanse raket- en ruimteprogramma", zei hierover het volgende: "Het elektron is in materiële zin onvoorstelbaar, maar toch heeft de werking van het elektron ons er zo'n perfecte kennis over gegeven dat we het kunnen gebruiken om onze steden te verlichten, om onze vliegtuigen tijdens nachtvluchten te loodsen en om de nauwkeurigste metingen te doen" (Edward F. Blick, Special Creation vs. Evolution, 1988, p. 29-31).

God is op een vergelijkbare manier onvoorstelbaar... zelfs nog meer dan het elektron. Maar net als in het geval van het elektron kunnen we dingen over God weten omdat we de gevolgen van Zijn bestaan kunnen waarnemen. Overdenk de volgende vanzelfsprekende en universeel aanvaarde waarheid eens: een ontwerp vereist een intelligente ontwerper. Het is een eenvoudig geval van oorzaak en gevolg. Ontwerpdetectie is daarom een eerste vereiste voor vele disciplines, waaronder archeologie, antropologie, forensische wetenschappen, strafrechtelijke jurisprudentie, copyrightwetten, patentwetten, ‘reverse engineering’, crypto-analyse, ‘random’ getallen generatie, en SETI (“the Search for Extra-Terrestrial Intelligence”, de zoektocht naar intelligent buitenaards wezen).

Het bestaan van God - Dr. Wernher von Braun
Wanneer we de wetenschappelijke methodologie voor ontwerpdetectie toepassen op levende systemen, beproeven we eigenlijk het bestaan van God. Dr. Wernher von Braun zei verder: "Hoewel de erkenning van het ontwerp van het universum uiteindelijk de vraag oproept wie de ontwerper is (een onderwerp dat buiten het domein van de wetenschap valt), staat de wetenschappelijke methode ons niet toe om data uit te sluiten dat tot de conclusie leidt dat het universum, het leven en de mens ontworpen zijn. Als mensen gedwongen zouden worden om te geloven dat er maar één conclusie is - dat alles in het universum toevallig is ontstaan - dan zou dat de objectiviteit van de wetenschap zelf schenden. Welke vreemde redenering leidt ertoe dat sommige natuurkundigen het onvoorstelbare elektron 'echt' vinden, terwijl ze weigeren om de realiteit van een Ontwerper te aanvaarden omdat zij zich Hem niet kunnen voorstellen? Ik ben bang dat zij bereid zijn om het elektron te aanvaarden, al begrijpen zij dit ook niet, omdat ze er een nogal klungelig model van hebben kunnen maken of het geleend hebben van beperkte ervaringen in andere onderzoeksvelden, terwijl ze geen idee hebben hoe ze ook maar een begin zouden kunnen maken met een model van God. Ik heb het aspect van een Grote Ontwerper uitgebreid besproken, omdat het mogelijk is dat de grootste weerstand tegen de erkenning van de ontwerphypothese als een vatbaar wetenschappelijk alternatief voor de huidige 'toevalshypothese' voortkomt uit de onvoorstelbaarheid (in de gedachten van sommige wetenschappers) van een Ontwerper. De onvoorstelbaarheid van een uiteindelijke oorzaak (die zich altijd buiten het bereik van wetenschappelijke oplossingen zal bevinden) zou geen reden mogen zijn om een theorie uit te sluiten die de onderlinge relatie tussen data verklaart en bruikbaar is voor voorspellingen." (Edward F. Blick, Special Creation vs. Evolution, 1988, p. 29-31)

Intelligent Design - Lees verder!