Godsdienst en archeologie

Godsdienst en archeologie - Wat zegt de archeologie over ons godsdienstige verleden?
De archeologische bevestiging van de godsdienstgeschiedenis begint eigenlijk bij de Sumerische beschaving van ongeveer 2500 voor Christus. Tot op heden zijn talrijke locaties en artefacten blootgelegd die een schat aan informatie over deze oude Mesopotamische cultuur hebben opgeleverd. Enkele van de belangrijkste vondsten zijn de Sumerische koningslijst, het Epos van Gilgamesj, de Codex Hammurabi en de kleitabletten van Nuzi. Archeologen hebben niet alleen de oude steden van Abraham en de patriarchen blootgelegd, zoals Ur en Charan, maar ook oude beschavingen die tot zo'n 100 jaar geleden alleen bekend waren uit de Bijbel, zoals het rijk van de Hittieten. De archeologie heeft ook veel bewijs voor de Israëlieten opgeleverd, zoals de Mernepta Stele, het Sisak Reliëf, de Mesa Stele en de Zwarte Obelisk van Salmanasser. De archeologie heeft bewijs gevonden voor de Israëlitische koningen en cultuur, zoals de Tel Dan Inscriptie (David) en de Huis van Jehova Ostracon (Salomo).

Godsdienst en archeologie – Een geldige informatiebron
Zowel het Oude als het Nieuwe Testament van de Bijbel zijn al vaak door de archeologie gerechtvaardigd. Veel archeologen zijn zelfs vanwege hun ontdekkingen Christen geworden! Sir William Ramsay was een van de meest vooraanstaande archeologen aller tijden was. Hij studeerde aan de beroemde Duitse historische scholen in het midden van de negentiende eeuw, die onderwezen dat het Nieuwe Testament een godsdienstige uiteenzetting uit het midden van de 3e eeuw was, en niet een historisch document uit de eerste eeuw. Ramsay was zo overtuigd van deze leer dat hij de archeologie inging en naar Klein-Azië ging, met het specifieke doel om tastbaar bewijs te vinden om het Bijbelse verslag van Lucas te weerleggen (Lucas schreef ongeveer een vierde deel van het Nieuwe Testament). Na dertig jaar veldonderzoek trok Ramsay de volgende conclusie: "Lucas is een eersteklas historicus; niet alleen zijn zijn feitelijke verklaringen betrouwbaar... deze auteur moet in de rangen van de meest vooraanstaande historici worden geplaatst." Hij voegt hieraan toe: "De geschiedenis die Lucas beschrijft is qua betrouwbaarheid onovertroffen."

Lees nu meer over Bijbelse archeologie!