Filosofisch naturalisme

Filosofisch naturalisme - Hoe wordt dit gedefinieerd?
Filosofisch naturalisme is een andere benaming voor het materialism, het filosofische paradigma dat alle dingen probeert te verklaren aan de hand van natuurlijke oorzaken. Naturalisten stellen dat stoffelijke materie de enige realiteit is; alles kan verklaard worden in termen van materie en natuurkundige verschijnselen. Naturalisme ontkent bij voorbaat het bestaan van een bovennatuurlijke entiteit of bovennatuurlijke handelingen. Het naturalisme is dus een atheïstische filosofie.

Filosofisch naturalisme – De problemen
De naturalistische filosofie heeft net als het materialisme te kampen met enkele significante problemen. Recente ontdekkingen (met betrekking tot de bewegingen van sterrenstelsels en het protonverval in de natuurkunde) hebben wetenschappers tot de volgende zekere conclusie geleid: het universum had ooit een begin. Zonder de mogelijkheid van een eeuwig heelal blijven er maar twee mogelijkheden over voor de oorsprong van het universum: Iemand heeft het gemaakt, of het heeft zichzelf gemaakt.

De naturalisten bevinden zich in een netelige positie vanwege de waarnemingen van de empirische wetenschap; zij moeten een natuurlijk mechanisme zien te vinden waarmee alles zichzelf zou kunnen hebben geschapen zonder een Intelligente Ontwerper.

Lees nu meer over het naturalisme!