Filosofisch materialisme

Filosofisch materialisme - Hoe wordt het gedefinieerd?
Filosofisch materialisme is het geloof dat het bestaan verklaard kan worden in puur materialistische termen, zonder bewustzijn of geest. Deze filosofie is meer dan slechts een vooringenomenheid met materiële zaken. Ze stelt dat alles in het universum slechts materie is en dat er geen spirituele of intellectuele realiteiten zijn.

Filosofisch materialisme en het bovennatuurlijke
Materialisten zien het universum als een gigantische machine, waarvan de onderdelen slechts door materie met elkaar verbonden zijn volgens de natuurwetten. Omdat het materialisme het bovennatuurlijke volledig afwijst, vertrouwt het op de evolutiehypothese om zichzelf te verklaren.

Recente bevindingen op het gebied van de kwantumfysica, de kosmologische ontwerpkenmerken, de biologische complexiteit en de informatietheorie hebben ernstige twijfels gezaaid over het materialisme. Een zware bewijslast stelt nu dat het universum en al zijn componenten verbonden is door een netwerk van energie, ontwerp en informatie.

Lees nu meer over materialisme