De ontbrekende schakel in de evolutieleer

De ontbrekende schakel in de evolutieleer – Hoeveel bewijs is er?
De evolutietheorie postuleert dat alle levende soorten aan elkaar verwant zijn en afstammen van een gemeenschappelijke voorouder; vogels en bananen, vissen en bloemen zijn allemaal aan elkaar verwant. Zij zijn allemaal geëvolueerd uit een soort anorganische "oersoep". Elk levend wezen stamt dus uiteindelijk af van dezelfde gemeenschappelijke voorouder.

Volgens deze theorie evolueerden vissen tot de eerste amfibieën, die op hun beurt evolueerden tot reptielen, die op hun beurt weer evolueerden tot zoogdieren en vogels. Mensen zouden geëvolueerd zijn uit een soort aapachtige voorouder. De mens wordt gezien als het hoogtepunt van de evolutie: uit een slijmklonter ontstond een dierentuin... en uit die dierentuin ontstond jij zelf! Dat proces zou miljoenen jaren geduurd hebben. Evolutionisten zijn al lang op zoek naar bewijs om hun theorie te bewijzen.

De ontbrekende schakel in de evolutieleer – Waar is die schakel?
Evolutionistische paleontologen zijn in het bijzonder op zoek naar een overgangsvorm tussen aapachtige wezens en mensen. Tot op heden hebben de wetenschappers een dergelijke schakel nog niet gevonden. De vermeende aapmens is daarom nog steeds een "ontbrekende schakel".

In de afgelopen eeuw hebben vooraanstaande kranten en tijdschriften al vaak gepubliceerd dat de "ontbrekende schakel" in de menselijke keten zou zijn gevonden. Piltdown-mens, Nebraska-mens, Javamens, Lucy, enzovoorts. Steeds wanneer er in Afrika of Azië een nieuw tand- of botfragment wordt gevonden, volgt een nieuwe bewering over de "ontbrekende schakel". Maar jaren later ontdekken we dan dat het belang van de ontdekking overdreven werd, of zelfs dat het gewoon om bedrog ging. Maar de metafoor van de "ontbrekende schakel" blijft bestaan.

Deze metafoor impliceert dat er door middel van fossiele overgangsvormen ("schakels") een verband kan worden gelegd tussen de huidige soorten en uitgestorven levensvormen. Om de vermeende keten tussen aapachtige voorouders en menselijke wezens te completeren, hoeven we "nog maar één" overgangsfossiel te vinden. Dit impliceert dat de evolutietheorie al bijna helemaal zou hebben verklaard hoe de mens is afgestamd van het eerste leven in die oersoep. Maar niets is minder waar. De evolutionisten zijn al meer dan 150 jaar op zoek naar die belangrijke ontbrekende schakels... maar er zijn er misschien wel miljoenen nodig om de volledige keten te kunnen verklaren. Ze hebben tot op heden nog geen enkele onomstreden overgangsvorm weten te vinden, laat staan die cruciale "ontbrekende schakel" in de evolutie van de mens.

Lees nu meer over de evolutie van de mens!