De invloed van Charles Darwin

De invloed van Charles Darwin - Welke invloed heeft hij op de wereld gehad?
De invloed van Charles Darwin is over de hele wereld nog steeds voelbaar. Op jonge leeftijd raakte Darwin geïnspireerd door de "geologische tijdschaal" van Charles Lyell. Darwin was het eens met Lyells geologische vooronderstellingen en paste deze toe op zijn scherpzinnige waarnemingen van de variaties binnen verschillende planten- en dierensoorten.

Darwin extrapoleerde deze variaties naar een macroscopische schaal in zijn klassieke werk "De oorsprong der soorten" uit 1859. In zijn boek opperde Darwin het idee dat elke levenssoort zich had ontwikkeld uit gemeenschappelijke voorouders. Deze gemeenschappelijke voorouders evolueerden uit een reeks nog oudere gemeenschappelijke voorouders, die uiteindelijk voortkwamen uit een enkel eencellig organisme dat spontaan op natuurlijke wijze ontstond uit anorganisch materiaal.

Darwin redeneerde dat een Schepper hiermee overbodig was geworden. Dit was geen volledig nieuw idee. Door de eeuwen heen hadden al veel atheïsten een vergelijkbare positie ingenomen. Maar Darwin leverde wel een volledig nieuwe bijdrage aan deze oude filosofie: een geloofwaardig mechanisme. Volgens Darwin was natuurlijke selectie het mechanisme waarnaar men al zo lang op zoek was geweest; hiermee zou complexiteit kunnen voortkomen uit eenvoudiger levensvormen.

De invloed van Charles Darwin – Onoverkomelijke hordes
Pas een eeuw later, na belangrijke ontdekkingen in de biochemie, de microbiologie en de genetica, werd geconcludeerd dat Darwins voorgestelde mechanisme ontoereikend is. Natuurlijke selectie is een behoudend proces, geen scheppend proces. Toch groeide Darwins vonk uit tot een razend vuur; ondanks diverse schijnbaar onoverkomelijke hordes, zoals de onherleidbare complexiteit van biologische systemen, de implicaties van de informatiewetenschap en de wiskundige onwaarschijnlijkheid van een spontane generatie van leven uit anorganische materie, is Darwins evolutietheorie in veel Westerse maatschappijen het overheersende paradigma geworden.

Lees nu meer over Charles Darwin!