De evolutiefasen

De evolutiefasen – Wat zijn de fundamentele fasen?
Er zijn zeven verschillende evolutiefasen. Elk van deze fasen is fundamenteel voor de wetenschappelijke evolutietheorie.

  • De eerste is “Kosmische Evolutie” – het idee dat ruimte, tijd, massa en energie op de een of andere manier “explodeerden” (of uitzetten) vanuit het niets in de plotse “Big Bang” die de geboorte van ons universum was.

  • De tweede fase is “Stellaire Evolutie”. Aangezien de oerknal niets anders zou hebben geproduceerd dan Waterstof, Helium en een variëteit aan subatomaire deeltjes, moeten deze elementen op de een of andere manier gecondenseerd zijn tot sterren door een of ander evolutionair proces.

  • De derde fase is “Chemische Evolutie”. Volgens de algemeen geaccepteerde gedachte zijn Waterstof en Helium (en mogelijk Lithium) de enige chemische elementen die door de “Big Bang” werden geproduceerd. Ten gevolge van de ongelooflijke hitte en druk in de sterren ontwikkelden deze elementen zich op een of andere manier tot de overige 88 natuurlijke chemische elementen die we vandaag de dag waarnemen.

  • De vierde fase is “Planetaire Evolutie”. Het wordt aangenomen dat de complexe chemische elementen die zich ontwikkelden in de oude sterren vervolgens werden uitgestoten, mogelijk op het moment van de gewelddadige dood van stellaire levenscycli, waarbij grote wolken met rondslingerende mengsels vrijkwamen. Op de een of andere manier vormden deze wolken van chemische elementen exact afgestemde zonnestelsels.

  • De vijfde fase is “Organische Evolutie” - spontane generatie. Deze theorie houdt in dat de planeet aarde begon als een gesmolten massa materie. Zij koelde vervolgens af en werd een vaste, droge brok gesteente. Daarna regende het miljoenen jaren lang op dat gesteente waardoor grote oceanen werden gevormd. Uiteindelijk kwam deze “prebiotische oersoep” (water + gesteente) tot leven en bracht de eerste zelfvoortplantende organische systemen voort.

  • De zesde fase is “Macro-evolutie”. Men denkt dat alle levende wezens een gemeenschappelijke voorouder delen: een relatief eenvoudig “simpel” eencellig organisme, dat evolueerde uit anorganisch materiaal (de zogenaamde “oersoep”). In essentie zijn vogels en bananen, vissen en bloemen allemaal genetisch aan elkaar gerelateerd.

  • De zevende en laatste fase van de theorie is “Micro-evolutie”. Micro-evolutie is de variatie en de variëteit aan eigenschappen die tot uiting komen binnen seksueel compatibele “soorten” van organismen. Voorbeelden zijn lama's en kamelen, leeuwen en tijgers, coyotes en dingo's, enzovoorts.

De evolutiefasen – Natuur, tijd en veranderingen
Er zijn mogelijk andere manieren om de evolutiefasen te rangschikken, maar het komt uiteindelijk neer op de wetenschappelijke theorie die stelt dat de "Natuur" in de tijd dingen kan "veranderen". De algemene evolutietheorie is een voortdurende inspanning van de wetenschap om te verklaren hoe de "Natuur" het heelal heeft veranderd van de chaotische oerknal in de complexiteit van sterren, zonnestelsels, sterrenstelsels en onze eigen aarde.

De biologische evolutie is een voortdurende inspanning van de wetenschap om te verklaren hoe de "Natuur" anorganische materialen heeft veranderd in de eerste organische molecule en hoe de "Natuur" dit eerste organische molecuul geleidelijk heeft veranderd in al het complexe leven op aarde. Biologische evolutie is simpelweg de theorie dat alle organismen met modificaties afstammen van een gemeenschappelijke voorouder (dat kleine wezentje werd veranderd in alle andere dingen).

Waarom schrijven wij "Natuur" met een hoofdletter "N"? De bestudering van wetenschappelijke "veranderingen" lijkt zich te beperken tot het bewijs dat in de natuurlijke wereld kan worden gevonden. Men lijkt ons te vertellen dat een door de Natuur geleide evolutie onze enige beschikbare optie is aangaande de geschiedenis van het leven. Het leek ons daarom gepast om de "Natuur" het gepaste respect te geven dat hij/zij/het volgens de evolutietheorie verdient.

Maar hoe heeft de Natuur zichzelf dan geschapen? Hoe heeft de Natuur niets in alles veranderd? Hoe heeft de Natuur de eerste twee chemische elementen veranderd in het volledige periodieke systeem? Hoe heeft de Natuur spontaan het eerste biologische molecuul voortgebracht uit anorganisch materiaal? Hoe heeft de natuur het eerste biologische molecuul veranderd in een zelfreplicerende cel? Hoe heeft de Natuur een steeds grotere complexiteit voortgebracht? Hoe heeft de natuur miljoenen en miljoenen biologische letters in zo'n specifieke volgorde weten te rangschikken dat er biologische machines en complexe levensvormen uit zijn voortgekomen? Hoe heeft de Natuur het eerste zogenaamd "eenvoudige" organisme van de code voorzien die nodig is om die veranderingen überhaupt te kunnen doorgeven?

Lees nu meer over schepping en evolutie!