De definitie van moraliteit

De definitie van moraliteit - Hoe ziet men dat?
Hoe definieer jij moraliteit? Moraliteit is een leer of een gedragssysteem dat verband houdt met principes over goed of fout (correct of incorrect) gedrag. Moraliteit heeft te maken met ideeën over morele waardeoordelen, morele verplichtingen en morele entiteiten. Moraliteit heeft een enorme invloed op onze dagelijkse keuzes. Die keuzes worden geleid door ons geweten.

Moraliteit kan in onze veelzijdige en multiculturele wereld een verwarrend onderwerp zijn. Veel mensen geloven dat ons morele geweten een zaak is van het hart; dat de basisideeën over goed en fout, eerlijkheid en onrecht in ons allen zijn ingebouwd. Andere mensen geloven dat moraliteit, en dus ook het geweten, een uitvinding van de mens is, die voortkwam uit onze behoefte aan coöperatieve samenlevingen.

De definitie van moraliteit – De keuze van de mens
Omdat alle levensvormen voortdurend beslissingen moeten nemen over leven en dood, is de keuzevrijheid van de mens van cruciaal belang. Normen en waarden zijn uiteindelijk voortgekomen uit die keuzevrijheid. Maar wat gebeurt er wanneer mijn keuzes botsen met de jouwe? Wat gebeurt er wanneer mijn normen en waarden botsen met de jouwe? Zonder een absolute morele standaard zijn we allemaal overgelaten aan ons eigen individuele beslissingsvermogen. Chaos is dan het enige, onvermijdelijke gevolg.

Lees nu meer over moraliteit!