De definitie van atheïsme

De definitie van atheïsme - Hoe wordt het gedefinieerd?
In het algemeen is atheïsme het geloof dat er geen God is. Veel hedendaagse atheïsten geven de voorkeur aan de positievere beschrijving "seculier humanisme" of "materialisme", maar de rode draad in al deze varianten is de afwijzing van het theïsme, het geloof dat er wél een God is. Het "bewijs" voor het atheïsme is filosofisch en ideologisch. Er is geen tastbaar, wetenschappelijk of beproefbaar bewijs.

Het is interessant dat ook de atheïst afhankelijk is van het bovennatuurlijke. Het atheïsme is afhankelijk van gebeurtenissen die (in elk geval tot op heden) onverklaarbaar zijn in het natuurlijke domein. Denk bijvoorbeeld aan de volgende ideeën:

  • iets (het heelal) kwam uit niets;
  • er zijn gevolgen zonder oorzaak
  • leven ontstond uit anorganisch materiaal

De definitie van atheïsme – Geloof is noodzakelijk
In tegenstelling tot de publieke opinie berust de atheïstische levensbeschouwing ook op geloof. Het atheïstische geloof is niet in een "god", maar in de hoop dat er ooit natuurlijke verklaringen zullen worden ontdekt voor schijnbaar bovennatuurlijke gebeurtenissen.

In een notendop is de "geloofsbelijdenis" van het atheïstische geloof de volgende: (i) God bestaat niet omdat de wetenschap het universum zonder Hem kan verklaren; (ii) zelfs als het fijn afgestemde universum en de complexiteit van het leven op aarde duiden op een eerste oorzaak/schepper, is er te veel pijn en leed op deze wereld om in God te kunnen geloven; (iii) de Bijbel kan ons niets zinnigs vertellen over dit onderwerp, omdat dat boek slechts een product is van mythen, legenden en godsdienstige invloeden; en (iv) er is hoe dan ook geen God nodig om een moreel en zinvol leven te leiden.

Lees nu meer over het atheïsme!