De datering van fossielen

De datering van fossielen - Hoe wordt de stratigrafische kolom gebruikt?
Hoe werkt de datering van fossielen? De aardkorst bestaat uit een groot aantal gesteentelagen. Evolutionistische geologen nemen aan dat elke laag een lange tijdsperiode voorstelt (meestal miljoenen jaren). Dit is een secundaire aanname die gebaseerd is op de primaire aanname van het uniformitarianisme; de aanname dat de geologische processen die wij vandaag de dag waarnemen in het verleden altijd hebben plaatsgevonden op de huidige snelheden en een verklaring kunnen zijn voor alle geologische karakteristieken van de aarde. Er wordt aangenomen dat de geologische processen tegenwoordig dus precies zo plaatsvinden als in het onwaarneembare verleden en dat er geen catastrofale gebeurtenissen hebben plaatsgevonden in de geschiedenis van de aarde.

Deze sedimentaire gesteentelagen bevatten miljarden fossielresten. Sommige van deze fossielen worden altijd in dezelfde gesteentelagen aangetroffen. De lagen worden in een arbitraire volgorde gerangschikt (dus niet noodzakelijkerwijs in de volgorde waarin ze worden gevonden). Deze volgorde is een weerspiegeling van de aanname dat biologische evolutie werkelijk plaatsvindt. De oudste dieren zijn de dieren waarvan men denkt dat ze als eerste evolueerden; die worden daarom in de onderste gesteentelagen ingedeeld. Dieren die later zouden zijn geëvolueerd worden in hoger gelegen gesteentelagen ingedeeld, enzovoorts. Deze arbitraire rangschikking van de gesteentelagen wordt de "stratigrafische kolom" genoemd. Een verscheidenheid aan fossielen uit elke gesteentelaag is geselecteerd als "gidsfossielen".

De datering van fossielen – De aannames
Evolutionisten schatten de leeftijd van een gidsfossiel op basis van de evolutionaire fase waarin dat dier zich zou hebben bevonden. Vervolgens schatten zij hoe lang een bepaalde levensvorm nodig zou hebben om te evolueren tot een andere levensvorm. De leeftijd van het gesteente wordt dan bepaald op basis van de aangenomen leeftijd van de gidsfossielen die erin gevonden worden; de leeftijd van deze gesteentelaag wordt dan weer gebruikt om de leeftijd te bepalen van alle andere fossielen in diezelfde laag. Veel wetenschappers zijn sceptisch over van deze cirkelredenering.

Lees nu meer over de geologische tijdschaal!